DALAB EL Installation

Från 2021-01-01 övergår Dalabs elverksamhet till Henningsons elektriska AB.

Henningsons elektriska är likt Dalab ett Instalcobolag och förändringen sker för att vidareutveckla det sammanlade Instalco erbjudandet till våra kunder.