DALAB VVS installation

Våren 2013 startades DALAB VVS installationer av DALAB Group AB & Kjell Lagergren som båda är ägare till bolaget. Redan då var målsättningen väldigt klar. Vi skulle bli ett företag som stod för kvalité, service & samarbetsvilja.

Ett annat viktigt mål var att DALAB skulle växa och ta marknadsandelar.

Vi är certifierade för säker vatten.

 

 

Från 1/6 2017 verkar vi i gemensamt bolag med DALAB Dalaluftbehandling i samma bolag. Detta för att kunna erbjuda ett så kostnadseffektivt och totaltekniskt bra alternativ som möjligt.