dalab-audi-borlange.jpg

Audi Borlänge

DALAB har fått förtroendet att i Samverkans formen Partnering utföra nybyggnation av en ny AUDI anläggning i Borlänge. DALAB har under senare år fått levererat både Ventilation och VS till vår beställare i andra delar i Dalarna och har med goda vitsord från dessa projekt och en kostnadseffektiv delaktighet. Den nya AUDI anläggningen kommer ligga precis i infarten till Borlänge från Falun och kommer bli ett fint första intryck av Borlänge för de som kommer från Faluhållet.

Slutkund är BILMETRO

Samarbetspartner är bland annat ByggPartner i Dalarna AB.

Projektet sträcker sig till 2018.