Luft

DALAB Dala Luftbehandling AB

DALAB Dala Luftbehandling AB registrerades som bolag januari 2003. Vi har sedan dess bedrivit entreprenad verksamhet i Dalarna och mellan Sverige. Vår inriktning är ventilationsentreprenader både som total och generalentreprenör.

DALAB Dala Luftbehandling AB utför allt inom ventilation. Projektering, service, installation, OVK-besiktningar mm.

 

Från 1/6 2017 verkar vi i gemensamt bolag med DALAB VVS installation i samma bolag. Detta för att kunna erbjuda ett så kostnadseffektivt och totaltekniskt bra alternativ som möjligt.


Produkter & Tjänster

Till oss kan ni vända er med både små och stora projekt gällande ventilation. 

  • Vi har en organisation som klarar såväl stora som små entreprenader.
  • Vi har personal med  mångårig erfarenhet från ventilationsbranschen.
  • Vi har en egen service avdelning som utför injusterings jobb samt service arbeten.


Energioptimering

En viktig del av energieffektivisering är att optimera fastighetens drift. Där har ventilationen en stor påverkan en felaktig styrd ventilation kan förbruka stor mängd energi i onödan.

Genom att aktivt arbeta för att optimera energiförbrukningen kan vi minska både kostnaderna och miljöpåverkan. Detta vill vi göra i nära samarbete med våra kunder för att uppnå bästa resultat. 


Kalkylering total & generalentreprenad

Vi har en organisation som har lång erfarenhet av att kalkylera både total och generalentreprenader. Vi utför det mesta inom ventilation allt från villor till större anläggningar som tex. Bauhase, Ica Maxi butiker, Skolor, Vårdbyggen mm.

Tveka inte att kontakta oss vi kan vara med från början och ta fram systemlösningar som är energioptimerade och anpassade för just ert ändamål. 


Installation av små & stora ventilationsanläggningar

Mer information kommer snart.


Tillverkning av kanaler och detaljer

I vår egna verkstad kan vi tillverka det mesta som krävs inom ventilation. Tex. tillverkar vi rektangulära kanaler inkl. detaljer. Vi kan även tillverkar rostfria kåpor.

Våran service avdelning använder verkstaden till att reparera och underhålla aggregat, fläktar mm.


OVK-Besiktningar

Vi är certifierade för att utföra OVK-besiktningar kontakta oss för ett kostnadsförslag.

Om OVK besiktning

Besiktningsintervaller för OVK – Obligatorisk Ventilationskontroll. Alla byggnader ska enligt
svensk lag kontinuerligt besiktigas för OVK.

Byggnader Besiktningsintervall* Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N

*Besiktningsintervaller (återkommande) ändrades från och med 1 maj 2009.
**Kravnivåerna för behörigheter gäller från och med 1 november 2009.

OVK besiktning – information om OVK

1991 införde Sveriges riksdag och regering in olika regler samt krav gällande ventilationssystem i offentliga miljöer. Orsaken till att denna kontroll skulle födas var att i många byggnader, så som bostäder, skolor, och andra lokaler så fanns det i många fall en bristfällig ventilation, vilket sedan leder till en sämre inomhusmiljö. Denna kontroll skulle komma att få titeln OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Med tanke på att ventilationssystemet varierar från byggnad till byggnad så innebär även detta att OVK besiktningsmannen skall ha olika behörigheter inom systemen. Däremot krävs det vid en nybyggnation endast en OVK, och det är då man färdigställer själva ventilationen samt byggnaden.

OVK besiktning är bra för inomhusmiljön

I olika miljöer där människor vistas under en längre tid och ofta finns det ett uppsatt mål. Målet är att det samtliga byggnader år 2015 skall ha ett dokumenterat bra och fungerade ventilationssystem.

Målet med OVK besiktning

Målet man strävar efter i och med en OVK besiktning är att ventilationssystemet skall utredas på ett korrekt sätt. Det man tittar efter är de olika krav som ställdes vid tidpunkten för det beviljade bygglovet för fastigheten eller ventilationssystemet.

Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid en OVK besiktning kan ventilationssystemet komma att underkännas. Fastighetsägaren måste då åtgärda de upptäckta felen på den utsatta tid som besiktningsmannen har satt.

OVK besiktningsman

För att få utföra en OVK besiktning krävs det att besiktningsmannen innehar de speciella behörigheterna som krävs för just det ventilationssystem som byggnaden har vid tidpunkten för OVK besiktningen.

OVK intyg

OVK besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK. Där presenterar man kontrollen i sig, samt vilket datum denna besiktning gjordes. Detta överlämnas sedan till ägaren, som i sin tur sätter upp detta på en offentlig och bra synlig plats. Där är ett bra exempel i entreér eller trapphus.

OVK protokoll

Under OVK besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett OVK protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. Protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där OVK besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.

OVK betyder i korta drag följande

Enligt lagstiftningen är det byggnadens ägare som har ansvaret för att en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning sker inom den tidsram det skall göras för just den byggnad och verksamhet det gäller.

Byggnadsnämnd och regler kring OVK

Kommunens byggnadsnämnd sköter övervakningen gällande regler och tidsramar kring OVK. Enligt bestämmelserna kring OVK så skall besiktningen skötas på ett korrekt och regelrätt sätt utav besiktningsmannen, och här fungerar även byggnadsnämnden som en tillsynsmyndighet.


Serviceavtal för långsiktigt underhåll

Mer information kommer snart.


Injustering/luftmätning

För att erhålla rätt luftflöden och bra inomhusklimat krävs en väl genomförd injustering. Då minskar man också energiåtgång och ventilationsbuller. Vi har egna service tekniker som utför injusteringarna på våra projekt.  

Offertförfrågan/kontakt

Vad kan vi hjälpa er med?

Lämna ett meddelande i formuläret så hör vi av oss så fort vi kan!

Kontaktpersoner