trafikverkets-nya-huvudkontor-i-borlaenge.jpg
Dalab med och bygger Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Illustration: Diös.

Dalab leverantör till bygget av Trafikverkets nya huvudkontor

Instalcobolaget Dalab har fått uppdrag att i samverkansentreprenad utföra VS-installationerna vid Diös byggnation av Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge.

Sommaren 2022 kommer Trafikverkets nyutvecklade huvudkontor att stå klart. Totalt rör det sig om 31 000 kvadratmeter som ska nyutvecklas med om- och tillbyggnad av befintlig lokal. Trafikverket är i behov av större ytor och ska nu slå samman två befintliga kontor i den nya byggnaden.

Samverkansentreprenaden där Dalab är med genomförs i uppdrag av Diös och Trafikverket, tillsammans med ByggPartner och övriga underentreprenörer.

- Vi har lång och god erfarenhet av att arbeta i partnering eller samverkansentreprenad där alla ser till projektets bästa. Vi är glada över att vara en del av denna omfattande modernisering av Trafikverkets huvudkontor och ser fram emot att samarbeta tillsammans med de andra parterna i projektet, säger Henrik Ekgren, vd på Dalab.

Projektet ska drivas enligt Trafikverkets höga klimatkrav för en fullgod arbetsmiljö vilket inkluderar bland annat energieffektiva installationssystem. Planerad byggstart är per omgående.