20140121-195826.jpg
KV Badhuset Falun, Luft, VS

KV Badhuset Falun

Totalrenovering av kontorshus i Falun vi projekterade och utförde ventilation- och Vs- entreprenaderna.

KV Badhuset är ett stort kontorshus i fyra våningar där arbetena utfördes i etapper för att verksamheten skulle kunna pågå under renoveringen. Det ställdes stora krav på entreprenörerna gällande planering, samarbete och effektivitet. Projektet pågick under ca 1,5år

I detta projektet ansvarade vi för installations samordningen.

Entreprenadform Totalentreprenad

Beställare HMB Construction AB

Entreprenadssumma ca 17 mkr