3-bilders.jpg
Nya kontoret tar form

Nya kontoret tar form

Från sommaren 2019 kommer DALAB Sverige AB att flytta sin verksamhet i Dalarna till nya lokaler i Borlänge.

Flytten till Borlänge är ett led i att effektivisera verksamheten och kommer innebära stora besparingar i både tid och miljö då resorna kommer minskas mycket. Det har blivit allt tydligare med åren att en etablering i Borlänge skulle innebära ett stort lyft för verksamheten då vi kommer närmare kunderna och de projekt vi utför.

Det nya kontoret som kommer finnas på Kolargatan i Borlänge kommer även att bli Instalco systerföretaget VVS Installatörs nya hemvist. Det kommer utveckla det redan i dag väl fungerande samarbetet mellan bolagen och innebära stora samordningsfördelar då många moment är av liknande slag och idag görs i bägge bolagen. En annan stor fördel är att vi genom att dagligen träffas på kontoret kan utbyta erfarenheter och därigenom även utveckla kompetensen hos varandra för att ännu starkare kunna agera som de ledande Installationsföretagen som vi vill vara.


Kontoret känns stort nu, Undra om det känns lika när mellanväggarna är på plats?

Här kommer konferensrummet byggas

Hjärtat av klimatinstallationerna är på plats.Kontoret känn stort nu, vi får se hur det känns när mellanväggarna kommit på plats.