dalab-skola.jpg

Nya Marnäs skola.

Det är med stor glädje vi mottagit uppdraget att få vara med och bygga för framtiden i Ludvika. DALAB har i dagarna kontrakterats för att leverera luftbehandlingsinstallationer på Nya Marnäs skola.