groendal.jpg

Kanotbryggan Stockholm

DALAB utför ventilation och Vs på Kanotbryggan som är en ny etablering av lägenheter i Gröndal. Projektet ligger väldigt fint ner mot vattnet och har hög standard och stora krav ställs på installationerna. Utmaningen här är att planera och utföra arbetena som skall göras på valven innan gjutning.

Fastighetsägare ALM
Projektet sträcker sig till 2018